*การวิเคราะห์ทางการเงินนี้จัดทำโดย Trading Central นักลงทุนควรใช้ข้อมูลเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น ไม่ควรใช่เป็นข้อมูลหลักเพื่อการลงทุนโดยตรง