สินค้าโภคภัณฑ์เป็นรากฐานของเศรษฐกิจโลก และยังเป็นตัวแทนของทรัพยากรธรรมชาติที่ซื้อขายกันทั่วโลก

ตราสารที่ไม่มีค่าสวอป

ตราสารที่ไม่มีค่าสวอปจะไม่จ่ายหรือได้รับดอกเบี้ยใด ๆ ในการทำธุรกรรม

KVB PRIME อาจจะอัปเดตค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องสำหรับตราสารที่ไม่มีสวอปเป็นครั้งคราวตามดุลยพินิจของเรา

KVB PRIME ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสถานะที่ไม่มีการสวอปโดยไม่ต้องให้เหตุผลในเรื่องนี้

หาก KVB PRIME ตรวจพบว่าตราสารที่ไม่มีค่าสวอปกำลังถูกใช้ในทางที่ผิดในรูปแบบของการฉ้อโกง, การจัดการ, การเก็งกำไรคืนเงิน, การซื้อขายแบบกระจาย หรือรูปแบบอื่นๆ ของการฉ้อโกงหรือกิจกรรมฉ้อโกง โดยใช้ประโยชน์จากข้อดีของการไม่จ่ายดอกเบี้ยข้ามคืน เราขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการทันทีในรูปแบบต่อไปนี้:

  • ① ยกเลิกสถานะไม่มีสวอปของบัญชีซื้อขายทั้งหมดที่อาจจะสงสัยว่าใช้ตราสารไม่มีค่าสวอปในทางที่ผิด
  • ② การแก้ไขและกู้คืนค่าสวอปค้างจ่ายและดอกเบี้ยค้างจ่ายที่เกี่ยวข้องและ/หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับบัญชีซื้อขายทั้งหมดของลูกค้าในช่วงเวลาที่ตราสารไม่มีสวอป
  • ③ ยุติข้อตกลงลูกค้า
ไม่
เครื่องมือ
คำอธิบาย
สเปรด
เลเวอเรจ
Swap (Long)
Swap (Short)
Swap Mode
Pip Value
ขนาดสัญญา
ชั่วโมงการซื้อขาย (GMT+2)
0
0
1:0
NaN
NaN
0
0
ไม่
0
เครื่องมือ
คำอธิบาย
สเปรด
0
เลเวอเรจ
1:0
Swap (Long)
NaN
Swap (Short)
NaN
Swap Mode
Pip Value
0
ขนาดสัญญา
0
ชั่วโมงการซื้อขาย (GMT+2)

หมายเหตุ:

  • สเปรดและสวอปเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุการณ์ทางตลาด ด้วยเหตุนี้ เราจะไม่สามารถสังเกตุเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของคุณได้ตามเวลาจริง
  • คำสั่งซื้อที่รอดำเนินการทั้งหมดจะถูกยกเลิกในช่วงสุดสัปดาห์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์
  • หากมาร์จิ้นของคุณลดลงต่ำกว่า 50% เราจะบังคับให้ปิดโพซิชั่นของคุณทั้งหมดหรือที่เรียกว่าล้างพอร์ท. อัตราหลักประกันจะถูกปรับตามตลาด
  • ในการปลดล็อคตำแหน่งของคุณ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีมาร์จิ้นเพียงพอสำหรับจัดการตำแหน่ง.