ดัชนีคือเกณฑ์มาตรฐานของตลาดเฉพาะ โดยมูลค่าของดัชนีแสดงถึงประสิทธิภาพโดยรวมของบริษัทจดทะเบียนรายใหญ่ที่สุดในระบบเศรษฐกิจ และคำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

ไม่
เครื่องมือ
คำอธิบาย
สเปรด
เลเวอเรจ
Swap (Long)
Swap (Short)
Swap Mode
Pip Value
ขนาดสัญญา
ชั่วโมงการซื้อขาย (GMT+2)
0
0.0
1:0
NaN
NaN
0
0
ไม่
0
เครื่องมือ
คำอธิบาย
สเปรด
0.0
เลเวอเรจ
1:0
Swap (Long)
NaN
Swap (Short)
NaN
Swap Mode
Pip Value
0
ขนาดสัญญา
0
ชั่วโมงการซื้อขาย (GMT+2)

หมายเหตุ:

  • สเปรดและสวอปเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุการณ์ทางตลาด ด้วยเหตุนี้ เราจะไม่สามารถสังเกตุเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของคุณได้ตามเวลาจริง
  • คำสั่งซื้อที่รอดำเนินการทั้งหมดจะถูกยกเลิกในช่วงสุดสัปดาห์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์
  • หากมาร์จิ้นของคุณลดลงต่ำกว่า 50% เราจะบังคับให้ปิดโพซิชั่นของคุณทั้งหมดหรือที่เรียกว่าล้างพอร์ท. อัตราหลักประกันจะถูกปรับตามตลาด
  • ในการปลดล็อคตำแหน่งของคุณ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีมาร์จิ้นเพียงพอสำหรับจัดการตำแหน่ง.