Nền tảng giao dịch cung cấp các sản phẩm chỉ số thị trường chứng khoán Trung Quốc, mỗi chỉ số phản ánh một đặc điểm khác nhau của thị trường cổ phiếu hạng A. Nhà đầu tư được cung cấp cơ hội đa dạng, có thể lựa chọn giao dịch chỉ số phù hợp với mình dựa trên phân tích xu hướng thị trường và mục tiêu đầu tư cá nhân.

Sản phẩm
ECN-Chênh lệch
Prime-Chênh lệch
Giờ giao dịch (UTC+2)
Công thức tính toán ký quỹ 1 lô
Pip
China300
2
2
03:31-05:30;07:01-09:00
Giá niêm yết x 300 / USDRMB x Tỷ giá hối đoái x 2%
300CNY
Giờ giao dịch (UTC+2)
03:31-05:30;07:01-09:00
ChinaA50
6
6
03:15-10:15;11:15-19:30
Giá niêm yết x 10 x 3%
10USD
Giờ giao dịch (UTC+2)
03:15-10:15;11:15-19:30