Ngoại hối (Thị trường ngoại hối) là thị trường toàn cầu, nơi diễn ra giao dịch giữa các đồng tiền dựa trên tương quan giá trị của chúng. Các trung tâm tài chính toàn cầu (London, Hong Kong, New York v.v) có chức năng cầu nối toàn thời gian (24/24) giữa người mua và người bán.

Sản phẩm
ECN-Chênh lệch
Prime-Chênh lệch
Giờ giao dịch (UTC+2)
Giá trị 1 lô
Pip
EURUSD
0.0
1.6
MON 00:01 - FRI 22:50
100,000EUR
10USD
USDJPY
0.0
1.6
MON 00:01 - FRI 22:50
100,000USD
1000JPY
AUDUSD
0.3
1.6
MON 00:01 - FRI 22:50
100,000AUD
10USD
GBPUSD
0.4
1.8
MON 00:01 - FRI 22:50
100,000GBP
10USD
NZDUSD
0.5
1.8
MON 00:01 - FRI 22:50
100,000NZD
10USD
EURGBP
0.5
1.5
MON 00:01 - FRI 22:50
100,000EUR
10GBP
EURJPY
0.5
1.7
MON 00:01 - FRI 22:50
100,000EUR
1000JPY
NZDJPY
0.5
2.3
MON 00:01 - FRI 22:50
100,000NZD
1000JPY
AUDCAD
0.6
2.6
MON 00:01 - FRI 22:50
100,000AUD
10CAD
AUDJPY
0.6
1.8
MON 00:01 - FRI 22:50
100,000AUD
1000JPY
AUDCHF
0.6
1.9
MON 00:01 - FRI 22:50
100,000AUD
10CHF
CADJPY
0.6
2.2
MON 00:01 - FRI 22:50
100,000CAD
1000JPY
USDCHF
0.7
1.8
MON 00:01 - FRI 22:50
100,000USD
10CHF
CHFJPY
0.7
2.3
MON 00:01 - FRI 22:50
100,000CHF
1000JPY
NZDCAD
0.7
3.0
MON 00:01 - FRI 22:50
100,000NZD
10CAD
EURAUD
0.7
2.7
MON 00:01 - FRI 22:50
100,000EUR
10AUD
USDCAD
0.8
2.1
MON 00:01 - FRI 22:50
100,000USD
10CAD
USDCNH
0.8
2.3
MON 00:01 - FRI 22:50
100,000USD
10CNH
AUDNZD
0.8
2.9
MON 00:01 - FRI 22:50
100,000AUD
10NZD
EURCAD
0.8
2.6
MON 00:01 - FRI 22:50
100,000EUR
10CAD
EURCHF
0.8
1.9
MON 00:01 - FRI 22:50
100,000EUR
10CHF
GBPCHF
0.8
2.3
MON 00:01 - FRI 22:50
100,000GBP
10CHF
USDSGD
0.8
2.6
MON 00:01 - FRI 22:50
100,000USD
10SGD
GBPJPY
0.9
2.4
MON 00:01 - FRI 22:50
100,000GBP
1000JPY
CADCHF
1.1
2.4
MON 00:01 - FRI 22:50
100,000CAD
10CHF
NZDCHF
1.2
2.5
MON 00:01 - FRI 22:50
100,000NZD
10CHF
GBPCAD
1.4
3.4
MON 00:01 - FRI 22:50
100,000GBP
10CAD
GBPAUD
1.5
3.5
MON 00:01 - FRI 22:50
100,000GBP
10AUD
EURNZD
2.0
4.4
MON 00:01 - FRI 22:50
100,000EUR
10NZD
GBPNZD
2.5
4.7
MON 00:01 - FRI 22:50
100,000GBP
10NZD
AUDSGD
4.7
6.8
MON 00:01 - FRI 22:50
100,000AUD
10SGD
CHFSGD
20
22
MON 00:01 - FRI 22:50
100,000CHF
10SGD
EURSGD
5.6
6.8
MON 00:01 - FRI 22:50
100,000EUR
10SGD
GBPSGD
4.5
6.8
MON 00:01 - FRI 22:50
100,000GBP
10SGD
Giờ giao dịch (UTC+2)
MON 00:01 - FRI 22:50