Ngoại hối (Thị trường ngoại hối) là thị trường toàn cầu, nơi diễn ra giao dịch giữa các đồng tiền dựa trên tương quan giá trị của chúng. Các trung tâm tài chính toàn cầu (London, Hong Kong, New York v.v) có chức năng cầu nối toàn thời gian (24/24) giữa người mua và người bán.

No
Mã giao dịch
Chênh lệch
Đòn bẩy
Lãi suất qua đêm (mua)
Lãi suất qua đêm (bán)
Phương thức tính phí qua đêm
Pip
Giá trị hợp đồng
Giờ giao dịch (GMT+2)
0
0.0
1:800
NaN
NaN
0
0
No
0
Mã giao dịch
Chênh lệch
0.0
Đòn bẩy
1:800
Lãi suất qua đêm (mua)
NaN
Lãi suất qua đêm (bán)
NaN
Phương thức tính phí qua đêm
Pip
0
Giá trị hợp đồng
0
Giờ giao dịch (GMT+2)

Chú ý:

  • Đòn bẩy áp dụng cho sản phẩm cặp tiền tệ giống như đòn bẩy của tài khoản giao dịch.
  • Chênh lệch giá và lãi suất sẽ thay đổi theo thị trường, công ty sẽ không thông báo riêng cho Quý khách.
  • Tất cả các lệnh chờ sẽ không bị hủy vào cuối tuần và ngày lễ.
  • Khi tỷ lệ ký quỹ thấp hơn 50%, việc thanh lý bắt buộc sẽ được thực hiện tự động và công ty có quyền điều chỉnh tỷ lệ ký quỹ theo biến động của thị trường.
  • Mở khóa lệnh đối ứng yêu cầu đủ vốn ký quỹ một chiều ban đầu.