Chỉ số là thước đo tham chiếu về tình hình hoạt động của một thị trường hay một khu vực kinh tế nhất định. Giá trị chỉ số cho biết khái quát về hoạt động của các doanh nghiệp cấu thành và thường được tính bằng phương pháp bình quân trọng số.

Sản phẩm
ECN-Chênh lệch
Prime-Chênh lệch
Giờ giao dịch (UTC+2)
Công thức tính toán ký quỹ 1 lô
Pip
DAX
3
3
Mon đến Thur 08:03-21:55 tự do08:03-21:00
Giá thực hiện thị trường * 25 * EUR USD tỷ giá * 5%
25EUR
Giờ giao dịch (UTC+2)
Mon đến Thur 08:03-21:55 tự do08:03-21:00
DOW
8
8
Mon đến Thur 00:03-22:10 tự do 00:03-21:00
Giá thực hiện thị trường * 5 * 5%
5USD
Giờ giao dịch (UTC+2)
Mon đến Thur 00:03-22:10 tự do 00:03-21:00
HSI
8
8
03:20-06:00;07:01-10:30
Giá thực hiện thị trường * 50 / USDHKD tỷ giá hối đoái * 5%
50HKD
Giờ giao dịch (UTC+2)
03:20-06:00;07:01-10:30
NIKKEI
15
15
Mon đến Thur 01:03-22:10 tự do 01:03-21:00
Giá thực hiện thị trường * 500 / USDJPY tỷ giá hối đoái * 5%
500JPY
Giờ giao dịch (UTC+2)
Mon đến Thur 01:03-22:10 tự do 01:03-21:00
SPX500
1.4
2.2
Thứ Hai đến thứ Năm 00:05-22:15, 22:31-23:00 Thứ Sáu 00:05-22:15, 22:31-22:50
Giá thực thi thị trường*10*5%
10USD
Giờ giao dịch (UTC+2)
Thứ Hai đến thứ Năm 00:05-22:15, 22:31-23:00 Thứ Sáu 00:05-22:15, 22:31-22:50
NAS100
2.2
3.1
Thứ Hai đến thứ Năm 00:05-22:15, 22:31-23:00 Thứ Sáu 00:05-22:15, 22:31-22:50
Giá thực thi thị trường*10*5%
10USD
Giờ giao dịch (UTC+2)
Thứ Hai đến thứ Năm 00:05-22:15, 22:31-23:00 Thứ Sáu 00:05-22:15, 22:31-22:50
FTSE100
2.2
3.1
Thứ Hai đến thứ Năm 00:05-22:15, 22:31-22:55 Thứ Sáu 00:05-22:00
Giá thực thi thị trường*10*Tỷ giá hối đoái GBPUSD*5%
10GBP
Giờ giao dịch (UTC+2)
Thứ Hai đến thứ Năm 00:05-22:15, 22:31-22:55 Thứ Sáu 00:05-22:00
USDX
3.5
4.5
Thứ Hai đến thứ Sáu 00:00-22:50
Giá thực hiện thị trường*1000*5%
10USD
Giờ giao dịch (UTC+2)
Thứ Hai đến thứ Sáu 00:00-22:50